Ze Zátoru do Milotic

Taková měla být Štěpánská vycházka roku 2022. Počasí ji neumonilo uskutečnit. Pořádáme ji v sobotu 22. 4. 2023. Sraz na vlakovém nádraží v 9:00 hod. Podrobnosti najdete v přiloženém plakátu. .      

Vzpomínka na Borka

Ve středu 1. února 2023  uplyne 11 let, kdy nás navždy opustil pan Mgr. Ctibor Navara – aktivní člen našeho klubu, novinář, zakladatel bruntálských novin Náš domov, kamarád… Borku, vzpomínáme na Tebe!