Den válečných veteránů – odhalení pietního místa v Bruntále

Město Bruntál připravilo k 100. výročí ukončení první světové války slavnostní odhalení pietního místa na bývalém vojenském hřbitovu v Bruntále v Polní ulici, kde bylo v letech 1915-1919 pohřbeno 150 vojáků z osmi zemí tehdejšího Rakouska-Uherska. V období po druhé světové válce hřbitov upadl v zapomnění a později byl zlikvidován, aniž byli jakkoliv připomenuti pohřbení vojáci. „Naším záměrem bylo alespoň částečně napravit tuto skutečnost a zřídit na místě bývalého vojenského hřbitova pietní místo,“ uvedl starosta města Ing. Petr Rys, MBA. Nové pietní místo je nyní osazeno křížem a zídkou, která bude připomínat jména padlých vojáků. Slavnostní odhalení pietního místa se uskuteční symbolicky v Den válečných veteránů, v neděli 11. 11. 2018 v 11 hodin.

 

« »