O nás

Klub Za starý Bruntál, z. s. (ve zkratce KZSB) byl založen v lednu 1990 jako dobrovolný nepolitický spolek občanů majících zájem o historii, současnost a budoucnost města Bruntálu a jeho okolí.

Programem klubu je seznamovat vlastní členy i širokou veřejnost s dějinami města, jeho památek, usilovat o jejich ochranu a obnovu, pořádat přednášky, vlastivědné výlety a vyvíjet publikační, kulturní a výstavní činnost.

Členem klubu se může stát každý občan ČR i cizinec, který souhlasí s jeho programem a bude jej podporovat. Členství vzniká přihlášením do klubu a zaniká vlastním rozhodnutím člena. Členské příspěvky se v našem spolku neplatí. Účast na všech akcích je zcela dobrovolná.

Pokud máte zájem stát se členem KZSB, kontaktujte předsedu spolku.