Štěpánská vycházka

Sejdeme se v 9.30 hod. u zvoničky na náměstí Míru v Bruntále. Odtud půjdeme po Zahradní ulici – zde se mohou v u hygienické stanice v 9. 45 hod. připojit místní – kolem Osramu do bývalých lesů nad Skrbovicemi, ze kterých zbyly holé pláně. Poprvé uvidíme vrchy Vlkov (597 m) a Skalný (606 m), které ještě donedávna halily neprostupné lesy. Cestou se stavíme u stále ležícího, ale přemístěného pomníku MUDr. G. Heinze.  Budeme obdivovat nové pláně na místech hlubokých hvozdů, odbočíme k Mirkovu paloučku, kde chvíli odpočineme, a odtud sejdeme na spodní konec Oborné. Cestou přes Obornou vystoupáme k Bruntálu a vše, co jsme neřekli cestou, můžeme dokončit v restauraci Grand v ulici pod bývalou nemocnicí. Návrat plánujeme okolo 15. hodiny.

« »